Feriepenge lov

Ferieloven – Retsinformation

Retsinformation

4. okt. 2019 — § 9. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

Ferieloven – Retsinformation

Retsinformation

21. jun. 2022 — Ret til 25 dage: Ferieloven sikrer ret til 25 dages betalt ferie om året, dvs. · Optjeningsåret: De 25 feriedage optjenes på et år, der går fra 1 …

Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.

5 ting du skal vide om ferieloven

Ferielov: 5 ting du skal vide om den nye ferielov – læs her:

Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, der er sikret igennem ferieloven. Det samme gør sig gældende for ferietillægget på 1 % og feriegodtgørelse på 12,5%.

Ferielov: Coronakrisen har ændret ferieplanerne for mange. Oveni står vi midt i overgangen mellem den gamle og den nye ferielov, som man også lige skal vide

Ferie og den nye ferielov – HK

Her kan du læse om ferie og feriepenge. … Se og bestil feriepenge. Se hvor mange feriepenge, du har optjent og få dem udbetalt, når du holder ferie.

Skal du holde ferie eller vil du vide mere om hvordan du optjener ferie og feriepenge? Få styr på dine muligheder, rettigheder og alle reglerne.

Ferie og feriepenge – Borger.dk

Din optjening af ferie afhænger af ferieloven og af de vilkår, du er ansat på. … Oversigt over optjente feriepenge … Lovgivning. Ferieloven …

Optjening af ferie – Borger.dk

1. sep. 2020 — Ferieloven ændres, så man fra den 1. september 2020 optjener sin ferie … ikke påvirket af den nye lov, og blev udbetalt som hidtil.

Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie – FOA

Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie | FOA

Danskerne har fået en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie. Fa september 2020 er der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder …

Ferieloven ændres, så man fra den 1. september 2020 optjener sin ferie løbende og kan afholde den fra måneden efter. I overgangsperioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 gælder særlige regler.

Samtidighedsferie – Beskæftigelsesministeriet

Samtidighedsferie

Alle lønmodtagere vil med den nye ferielov have samme ret til ferie, som de har i dag. Der vil fortsat være to former for feriebetaling, nemlig ferie med løn og …

Danskerne skal have ny ferielov. Det har et bredt flertal af Folketingets partier vedtaget.

Ny ferielov – hvad betyder det for mig?

15. dec. 2022 — Ubrugte feriepenge udbetales i feriefonden. Hvad er de nye ferieregler? Det særlige ved den nye ferielov er den måde, som feriedagene bliver …

Ny ferielov – Samtidighedsferie og reglerne for ferie

Danmark fik ny ferielov i 2021, som indeholder en masse nye regler og datoer. Få forklaret den nye ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie her.

Keywords: feriepenge lov, feriepenge loven